רווחי שבב על איך שאול 'שורטי' סאנצ'ס חי את החיים הטובים ביותר עכשיו כשמסתיימת ההופעה 'תיקון עליון'רשום פופולרי